Punoni me neK-0058

Ekspert/e për ofrimin e mbështetjes në realizimin e podkastit me temë “Pritshmëritë e nxënësve për arsim cilësor” dhe hartimin e raportit analitik përkatës pas podkastit.

Afati për aplikim:  23 maj 2022 >>më shumë