Publikimet
 • Plani Zhvillimor i Arsimit - GJILAN - ALB

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2021 (Komuna e Gjilanit)

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Shqip

  Plani Zhvillimor i Arsimit 2017-2023 (Komuna e Gjakovës)

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Screenshot 2016-06-09 14.50

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e TEKNOLOGJISË

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.40

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e GJUHËS ANGLEZE

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.13

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 përmes TË NXËNIT LIDHUR ME MJEDISIN

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 13.43

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e MATEMATIKËS

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 10.09

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në klasat me NXËNËSIN NË QENDËR

  Shkarko


  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 09.58

  Zhvillimi i Shkathtësive të LEXIMIT NË KLASAT FILLORE

  Shkarko


  Shqip
 • Screenshot 2016-06-09 09.51

  Teknologjia Arsimore (Katalog)

  Shkarko


  Shqip
 • Screenshot 2016-06-09 09.30

  Hulumtimi në veprim

  Shkarko


  Shqip