PublikimetMANUALET FACE DHE PEACOCK kliko këtu

 

 

 


 • Capture

  Mësimdhënia e bazuar në projekte: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

 • Capture

  Jeta dhe puna: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

 • Capture

  Studimi i fizibilitetit: Sistemi i menaxhimit të informatave në arsimin e lartë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture 2

  Arsimimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Editorial: Arsimi i Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Editorial: Rëndësia e Përfshirjes së Prindërve në Jetën Shkollore të Fëmijëve të Tyre

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Editorial: Punësimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sektorin e arsimit në Kosovë

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Editorial: Ndikimi i Pandemisë Covid-19 në Arsimin Parauniversitar në Kosovë: Sfidat dhe Mundësitë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture 1

  Ndikimi i pandemisë COVID-19 në arsimin parauniversitar në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture

  Analizë e regjistrimit dhe vijimit të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në klasën e parë dhe klasat parafillore

  Shkarko


  Shqip