Publikimet
 • Capture

  Editorial: Arsimi në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_National report

  Raport kombëtar për zvogëlimin e pabarazive në arsim në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture_Policy brief

  Përmbledhje e politikave për zvogëlimin e pabarazive në arsim

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture_TACA

  Udhëzues: Shndërrimi i shkollave në mjedise miqësore dhe jo abuzuese për fëmijët

  Shkarko


  Shqip
 • Politike rekomanduese_

  Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_Teknologjia tek femijet

  Teknologjia te fëmijët, ndikimi dhe pasojat

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_Udhezues praktik per prinder dhe mesimdhenes

  Fëmijët tanë: Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Capture_Doracak i praktikave te mira

  Doracak i përmbledhjes së praktikave të mira të zgjidhjeve paqësore të konflikteve mes bashkëmoshatarëve në shkolla

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Capture_Udhezues per perdorim te SMIA

  Udhëzues për përdorimin e sistemit të menaxhimit të informatave në arsim (SMIA) për nivelin komunal

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_Studimi

  Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English