Publikimet
 • Capture

  Forcojmë vetëbesimin dhe luajmë së bashku: Mosha 4 deri 6 vjeç

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Forcojmë vetëbesimin dhe luajmë së bashku: Mosha 7 deri 9 vjeç

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Forcojmë vetëbesimin dhe luajmë së bashku: Mosha 10 deri 12 vjeç

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Udhëzues për mësimdhënës për zhvillimin personal për klasën e 5-të

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Udhëzues për mësimdhënës për zhvillimin personal për klasën e 6-të

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Udhëzues për mësimdhënës për zhvillimin personal për klasën e 7-të

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Udhëzues për mësimdhënës për zhvillimin personal për klasën e 8-të

  Shkarko


  Shqip
 • Capture 1

  Udhëzues për mësimdhënës për zhvillimin personal për klasën e 9-të

  Shkarko


  Shqip
 • Capture

  Sfida e të dhënave statistikore dhe treguesve në arsimin e lartë në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture 12

  Dokument politikash për adresimin e pabarazive në arsim në komunën e Kamenicës

  Shkarko


  Shqip English