Kërkesë për ofertë

Data e publikimit

Programi (After School Support for Teens ASSET) Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt është një projekt në përkrahje të arsimit kosovar i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe financuar nga USAID.

 KEC fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

 Orendi për shkolla

Të interesuarit mund të gjejnë ofertën në këtë vegëz 

Kerkese per oferte – Orendi per shkolla

Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur me poshtë deri me datë:

12 prill 2019 ora 15.00

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”

Rr. Isa Kastrati p.n.

10000 Prishtinë, Kosovë