Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë

Data e publikimit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

Furnizim me naftë për ngrohje-LOT1 

Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:

LOT1-Naftë për ngrohje

Furnizim me naftë për vetura-LOT2 

Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:

LOT2-Naftë për vetura

Ofertat duhet te dorëzohen në zarf të mbyllur deri me datë 28 shtator 2022, në ora 15:30 në adresën:

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”,
Rr. “Qëndresa”, Nr. 48, Matiçan
10000, Prishtinë, Kosovë