Lajmet
 • 21.12.2018

  Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 15.12.2018

  mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit ASSET

  Po mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET, i financuar nga USAID Kosovo. Gjatë këtyre dy ditëve, mësimdhënësit do t’i ekspozohen njohurive të reja në lidhje me vlerësimin për të nxënë, si dhe mjeteve të vlerësimit…

  Lexo më shumë

 • 29.11.2018

  Prezantohet raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë

  Sot, në kuadër të projektit Kosovo Education and Employment Network - KEEN i financuar nga European Union Kosovo, u prezantua raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë”. Ky raport ofron informata dhe rekomandime të rëndësishme që ndërlidhen me aspekte të veçanta të sigurimit…

  Lexo më shumë

 • 20.11.2018

  Shënjohet 20 Nëntori- Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve.

  Sot, në lokalet e Qendrës për Arsim të Kosovës – KEC u mbajtën aktivitete me fëmijë për të shënuar 20 Nëntorin, Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve. Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve festohet më 20 Nëntor të çdo viti për të nxitur ndërgjegjësimin ndaj fëmijëve në mbarë botën dhe përmirësimin e mirëqenies së…

  Lexo më shumë

 • 19.11.2018

  Trajnimi “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”

  Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe forumZFD - Kosovo Program janë duke e mbajtur trajnimin “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, ku pjesëmarrës janë nxënësit dhe mësimdhënësit nga disa shkolla të Komunës së Pejës.

  Lexo më shumë

 • 05.11.2018

  KONKURS PËR GAZETARË

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 02.11.2018

  Programi ASSET i USAID dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj nënshkruajn marrëveshjen e bashkëpunimit

  Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET i financuar nga USAID Kosovo dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit përmes së cilës do të mundësohet themelimi i Qendrës për Karrierë dhe Ndërmarrësi dhe aktivitete të shumta për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës, me qëllim që nxënësit…

  Lexo më shumë

 • 11.10.2018

  Dita Ndërkombëtare e Vajzës

  Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzës, 30 vajza nga 5 komuna të Kosovës janë duke u mbështetur, fuqizuar dhe motivuar nga aktivitetet e sotme që thyejnë stereotipin e profesioneve të dominuara nga një gjini. Vizita në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror u dha vajzave një eksperiencë praktike për…

  Lexo më shumë

 • 29.09.2018

  Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

  Filloi Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, një program trajnimi që ka për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e Kosovës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në…

  Lexo më shumë