Lajmet
 • 09.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të dizajnit dhe shtypit Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë

 • 23.10.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me tabletë elektronik Të interesuarit mund të shkarkojnë Dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në zarf deri më datë 5 nëntor 2020,…

  Lexo më shumë

 • 23.09.2020

  Thirrje për pjesëmarrje në projektin “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”

  Projekti “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”,  i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), me përkrahjen e Unicef, fton shkollat e interesuara që të aplikojnë për pjesëmarrje në projekt, duke dërguar një Shprehje të interesit më së largu…

  Lexo më shumë

 • 27.08.2020

  KEC ricertifikohet për ISO 9001:2015

  Përgjatë tri viteve të kaluara, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ka vazhduar të punojë në implementimin dhe avancimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë në përputhje me të gjitha kërkesat që dalin nga standardi ndërkombëtar ISO 9001:2015. Në këtë drejtim, KEC është vlerësuar dhe është ricertifikuar edhe për tri…

  Lexo më shumë

 • 19.08.2020

  Thirrje për Pjesëmarrje në projektin ARISE

  Thirrje për Pjesëmarrje në projektin ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)   Konzorciumi i projektit ARISE fton përzemërsisht të gjitha organizatat e shoqërisë civile (OShC-të) e interesuara të aplikojnë për të marrë pjesë në projektin ARISE. Konzorciumi synon të zhvillojë kapacitetin…

  Lexo më shumë

 • 10.04.2020

  Ceremonia virtuale e certifikimit të pjesëmarrësve të trajnimit të parë online

  Sot është organizuar ceremonia virtuale e certifikimit të 31 pjesëmarrësve të trajnimit “Zgjidhja e konflikteve dhe ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve” i cili u organizua nga data 30 mars 2020 deri me 4 prill 2020, për herë të parë online. Trajnimi është ofruar në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve për…

  Lexo më shumë

 • 30.03.2020

  Trajnimi i parë online!

  Po mbahet trajnimi i parë online "Zgjidhja e konflikteve / Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve" me mësimdhënës në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”, i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës, me përkrahjen e Unicef Kosovo Programme dhe në…

  Lexo më shumë

 • 14.03.2020

  NJOFTIM

  Për shkak të situatës emergjente të krijuar nga Coronavirusi (COVID-19), nga e hëna, më 16 mars 2020, punonjësit e Qendrës për Arsim të Kosovës vazhdojnë punën nga shtëpitë e tyre deri në krijimin e kushteve për rihapjen e zyrës. Gjatë kësaj periudhe, të gjithë punonjësit mund të kontaktohen përmes e-mail…

  Lexo më shumë

 • 20.02.2020

  UDHËRRËFYESI BASHKËPUNIMI SHQIPËRI – KOSOVË NË SEKTORIN E ARSIMIT

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Qendrën Shqiptare të Asistencës Arsimore (QSHAA) ka publikuar “Udhërrëfyesin e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë në sektorin e arsimit”. Ky udhërrëfyes është mbështetur nga Fondacionet e Shoqërisë së Hapur, në Shqipëri dhe Kosovë. Udhërrëfyesi analizon bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve në fushën e arsimit gjatë…

  Lexo më shumë