Lajmet
 • 19.11.2018

  Trajnimi “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”

  Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe forumZFD - Kosovo Program janë duke e mbajtur trajnimin “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, ku pjesëmarrës janë nxënësit dhe mësimdhënësit nga disa shkolla të Komunës së Pejës.

  Lexo më shumë

 • 05.11.2018

  KONKURS PËR GAZETARË

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 02.11.2018

  Programi ASSET i USAID dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj nënshkruajn marrëveshjen e bashkëpunimit

  Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET i financuar nga USAID Kosovo dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit përmes së cilës do të mundësohet themelimi i Qendrës për Karrierë dhe Ndërmarrësi dhe aktivitete të shumta për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës, me qëllim që nxënësit…

  Lexo më shumë

 • 11.10.2018

  Dita Ndërkombëtare e Vajzës

  Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Vajzës, 30 vajza nga 5 komuna të Kosovës janë duke u mbështetur, fuqizuar dhe motivuar nga aktivitetet e sotme që thyejnë stereotipin e profesioneve të dominuara nga një gjini. Vizita në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror u dha vajzave një eksperiencë praktike për…

  Lexo më shumë

 • 29.09.2018

  Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut

  Filloi Akademia e Kosovës për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, një program trajnimi që ka për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e Kosovës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në…

  Lexo më shumë

 • 28.09.2018

  Trajnimi avancues i programit FACE

  U mbajt trajnimi avancues i programit FACE (Family and Children in Education), nga trajnerët të Universitetit të Cyrrihut IPE-PHZH në të cilin morën pjese mësimdhënës të shkollave fillore. Po ashtu sot u organizua një prezantim i programit FACE para koordinatorëve të qendrave mësimore, me qëllim të njohjes me programim si dhe…

  Lexo më shumë

 • 28.09.2018

  Vizitat studimore të projektit PPCR në Shqipëri dhe Maqedoni

  Në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës - PPCR” dhe implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ne bashkëpunim me ForumZFD filluan vizitat studimore në vendet e rajonit respektivisht, në Shqipëri dhe Maqedoni. Qëllim i këtyre vizitave është që…

  Lexo më shumë

 • 21.09.2018

  Prezantimi i studimit- “Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”.

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “ Kosovo Education and Employment Network - KEEN” prezantoi sot studimin “Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë – Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”. Studimi analizon rezultatet e…

  Lexo më shumë

 • 17.09.2018

  Shpërndarja e pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

  Përfundoi procesi i shpërndarjes së pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Shpërndarja është bërë në kuadër të projektit “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2 - Arsim për Integrim” (EU SIMRAES 2) i cili është i financuar…

  Lexo më shumë