Lajmet
 • 22.06.2016

  Trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2″

  Trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” që do të zgjasë nga data 21 – 25 qershor 2016. Trajnimi është duke ndodhur në pesë grupe paralelisht. Dy grupe janë duke u mbajtur në Obiliq ndërsa tri grupe tjera janë…

  Lexo më shumë

 • 20.06.2016

  Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional”

  Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional” i përfaqësuesve të 6 shkollave nga komuna e Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës. Ky projekt financohet nga KFOS dhe ka për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe organizative në shkolla përmes fuqizimit të udhëheqjes institucionale për të…

  Lexo më shumë

 • 17.06.2016

  Hartimi i Memorandumeve të Bashkëpunimit në kuadër të projektit SIMRAES II

  Takimi në Durrës me KFOS, Kryetarët e Komunave, Drejtorët e Arsimit, Përfaqësuesit e Organizata Partnere, Koordinatorët e Qendrave Mësimore në kuadër të projektit SIMRAES II, me qëllim të hartimit të Memorandumeve të Bashkëpunimit. Njëkohësisht do të ndodh edhe një seancë e ndarë për Koordinatorët e Qendrave rreth raportimit narrativ dhe…

  Lexo më shumë

 • 14.06.2016

  Punëtoria për hartimin e buxhetit të PSAK

  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT) në bashkëpunim me GIZ-CDBE (Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor) dhe projektin e financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN” që zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), po mbajnë punëtorinë për hartimin e buxhetit të…

  Lexo më shumë

 • 14.06.2016

  Punëtoria gjysmë ditore në kuadër të projektit “Bazat mbi sipërmarrjen”

  Sot po mbahet punëtoria gjysmë ditore në kuadër të projektit “Bazat mbi sipërmarrjen”. Ky projekt realizohet nga Kultur Kontakt Austria në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa ndihmohet dhe monitorohet nga Qendra për Arsim e Kosovës. Në këtë punëtori, përveç trajnerëve të programit ka të ftuar edhe…

  Lexo më shumë

 • 01.06.2016

  SHPALLJE

  Të nderuar mësimdhënës, Siç e dini, në Kosovë, në tetë vitet e fundit është zhvilluar një projekt me fëmijët e klasave të pesta të karakterit shtetëror Kosovision Contest – Gara për vizionin e Kosovës. Ky projekt është arsimor, ku fëmijët paraqiten për konkurrim me pano-hamer se si e shohin ata…

  Lexo më shumë

 • 31.05.2016

  Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional”

  Sot po mbahet trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional” i përfaqësuesve të departamenteve për burime njerëzore të 4 Ministrive dhe të 3 komunave të Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës. Ky projekt financohet nga KFOS dhe ka për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe…

  Lexo më shumë

 • 30.05.2016

  Ceremonia shpërblyese e në kuadër të projektit “Kosovision Contest”

  Në kuadër të projektit Kosovision Contest, u mbajt ceremonia e shpërblimeve. Në këtë ceremoni, përveç ndarjes së shpërblimeve, nxënës nga vende të ndryshme performuan pika shumë interesante. Ndërsa, mesazhet e Institucioneve dhe drejtuesve të projektit, dëshmuan rëndësinë dhe seriozitetin e këtij projekti. Projekti Kosovision Contest është një projekt arsimor në…

  Lexo më shumë

 • 20.05.2016

  Trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional”

  Po mbahet trajnimi në kuadër të projektit “Etika dhe integriteti institucional” i përfaqësuesve të 12 shkollave nga komuna e Prishtinës, Gjakovës dhe Podujevës. Ky projekt financohet nga KFOS dhe ka për qëllim krijimin e një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe organizative në shkolla përmes fuqizimit të udhëheqjes institucionale…

  Lexo më shumë