Lajmet
 • 22.08.2019

  Kërkesë për ofertë

  Programi (After School Support for Teens ASSET) Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt është një projekt në përkrahje të arsimit kosovar i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe financuar nga USAID.   KEC fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Orendi për shkolla  …

  Lexo më shumë

 • 05.08.2019

  Kërkesë për ofertë

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: “Furnizimi me materiale didaktike shkollore” Shkarko dokumentin këtu: 1. Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen deri më: 16 gusht 2019, ora 16.00 në në adresën: Qendra për Arsim e Kosovës Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”…

  Lexo më shumë

 • 24.06.2019

  Përurimi i Hapësirave Krijuese

  Gjatë muajit qershor, në kuadër të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET, janë përuruar Hapësirat Krijuese –“Makerspace” në gjimnazet: “Xhavit Ahmeti”-Gjilan; “Gimnazija”- Kamenicë; “Eqrem Çabej”- Vushtrri; “Hivzi Sylejmani”- Fushë Kosovë; dhe “Dardania”- Han i Elezit.   [video width="1280" height="640" mp4="http://kec-ks.org/wp-content/uploads/2019/07/ASSET-2.mp4"][/video]   Urime stafit dhe nxënësve të shkollave të…

  Lexo më shumë

 • 18.06.2019

  “Sfida e Dizajnit 2019” dhe ekspozita e teknologjisë arsimore.

  Programi i USAID-it “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET dhe Fondacioni IPKO (IF) organizojnë përmbylljen e garës “Sfida e Dizajnit 2019” dhe ekspozitën e teknologjisë arsimore. Shiheni me poshte, storien për nxënësit e shkollës "Xhavit Ahmeti" në Gjilan, të cilët janë fitues të një prej sfidave, në garën "Sfida…

  Lexo më shumë

 • 20.03.2019

  Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore: Rasti i mësimdhënësve

  Sot, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN)” prezantoi studimin “Pensionimi i parakohshëm për shkaqe shëndetësore: Rasti i mësimdhënësve”, i cili shqyrton bazën ligjore për rregullimin e pensioneve në Kosovë si dhe identifikon praktikat…

  Lexo më shumë

 • 01.02.2019

  Prezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018

  Sot në kuadër të projektit u bë Prezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018, e që është raport vlerësimi i Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 –2022. Në këtë prezantim po marrin…

  Lexo më shumë

 • 21.12.2018

  Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 15.12.2018

  mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit ASSET

  Po mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET, i financuar nga USAID Kosovo. Gjatë këtyre dy ditëve, mësimdhënësit do t’i ekspozohen njohurive të reja në lidhje me vlerësimin për të nxënë, si dhe mjeteve të vlerësimit…

  Lexo më shumë

 • 29.11.2018

  Prezantohet raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë

  Sot, në kuadër të projektit Kosovo Education and Employment Network - KEEN i financuar nga European Union Kosovo, u prezantua raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë”. Ky raport ofron informata dhe rekomandime të rëndësishme që ndërlidhen me aspekte të veçanta të sigurimit…

  Lexo më shumë