Lajmet
 • 19.06.2019

  Kërkesë për ofertë

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  “Renovimi i  Qendrës Mësimore Roma Mahalla në Mitrovicë” – SIM 15   Shkarko dokumnetet këtu: 1. Dosja e tenderit 2. Specifikacionet teknike   Ofertat duhet të dërgohen deri më: 3 korrik 2019 në ora 15.00 në në adresën:…

  Lexo më shumë

 • 01.02.2019

  Prezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018

  Sot në kuadër të projektit u bë Prezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018, e që është raport vlerësimi i Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 –2022. Në këtë prezantim po marrin…

  Lexo më shumë

 • 21.12.2018

  Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 15.12.2018

  mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit ASSET

  Po mbahet kursi i parë i Vlerësimit Formativ për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET, i financuar nga USAID Kosovo. Gjatë këtyre dy ditëve, mësimdhënësit do t’i ekspozohen njohurive të reja në lidhje me vlerësimin për të nxënë, si dhe mjeteve të vlerësimit…

  Lexo më shumë

 • 29.11.2018

  Prezantohet raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë

  Sot, në kuadër të projektit Kosovo Education and Employment Network - KEEN i financuar nga European Union Kosovo, u prezantua raporti “Ndikimi i procesit të akreditimit në sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë”. Ky raport ofron informata dhe rekomandime të rëndësishme që ndërlidhen me aspekte të veçanta të sigurimit…

  Lexo më shumë

 • 20.11.2018

  Shënjohet 20 Nëntori- Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve.

  Sot, në lokalet e Qendrës për Arsim të Kosovës – KEC u mbajtën aktivitete me fëmijë për të shënuar 20 Nëntorin, Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve. Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve festohet më 20 Nëntor të çdo viti për të nxitur ndërgjegjësimin ndaj fëmijëve në mbarë botën dhe përmirësimin e mirëqenies së…

  Lexo më shumë

 • 19.11.2018

  Trajnimi “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”

  Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe forumZFD - Kosovo Program janë duke e mbajtur trajnimin “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve”, ku pjesëmarrës janë nxënësit dhe mësimdhënësit nga disa shkolla të Komunës së Pejës.

  Lexo më shumë

 • 05.11.2018

  KONKURS PËR GAZETARË

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të Kosovës – KEC, përmes projekteve financiarisht të mbështetura nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuara nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndan çmimet vjetore për tregimet më të mira në…

  Lexo më shumë

 • 02.11.2018

  Programi ASSET i USAID dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj nënshkruajn marrëveshjen e bashkëpunimit

  Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET i financuar nga USAID Kosovo dhe Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit përmes së cilës do të mundësohet themelimi i Qendrës për Karrierë dhe Ndërmarrësi dhe aktivitete të shumta për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës, me qëllim që nxënësit…

  Lexo më shumë