Lajmet
 • 21.05.2021

  Thirrje për pjesëmarrje në Koalicionin Kombëtar në kuadër të projektit ARISE

  Për projektin ARISE: ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)  është një Projekt rajonal 4 vjeçar që ka filluar të zbatohet në mars 2020 dhe që financohet nga Instrumenti për Mbështetjen Para Anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian. Konzorciumi përbëhet nga 8 organizata…

  Lexo më shumë

 • 23.04.2021

  Editorial: Arsimi në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19

  Editoriali mbi temën “Arsimi në Kosovë gjatë Pandemisë COVID-19” është përgatitur bazuar në diskutimin me të njëjtën temë të organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), i cili bashkoi përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), komunat, shkollat, prindërit, nxënësit si dhe përfaqësues të organizatave të…

  Lexo më shumë

 • 06.04.2021

  Njoftim: Ndryshim në menaxhmentin e KEC

  Dje, më 5 prill 2021, gjatë mbledhjes së Bordit Drejtues të Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC) është aprovuar dorëheqja e z. Dukagjin Pupovci nga pozita e drejtorit ekzekutiv të KEC, pozitë në të cilën ai shërbeu për 21 vite me radhë, duke dëshmuar profesionalizëm dhe përkushtim. Prej sot, z.…

  Lexo më shumë

 • 12.02.2021

  KËRKESË PËR OFERTË

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë dhe individët e interesuar të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të integrimit të materialeve, të dhënave dhe mirëmbajtjes së platformës online për projektin “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës (TACA)”  Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit…

  Lexo më shumë

 • 11.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje  Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz:  Kërkesë për ofertë Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë

 • 09.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të përkthimit Të interesuarit mund të shkarkojnë Dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 23…

  Lexo më shumë

 • 09.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të dizajnit dhe shtypit Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë

 • 23.10.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me tabletë elektronik Të interesuarit mund të shkarkojnë Dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në zarf deri më datë 5 nëntor 2020,…

  Lexo më shumë

 • 23.09.2020

  Thirrje për pjesëmarrje në projektin “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”

  Projekti “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë”,  i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), me përkrahjen e Unicef, fton shkollat e interesuara që të aplikojnë për pjesëmarrje në projekt, duke dërguar një Shprehje të interesit më së largu…

  Lexo më shumë