Lajmet
 • 23.11.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë për ngrohje

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje  Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Këkesa për ofertë Ofertat duhet të dërgohen të mbyllura në zarf në adresën e cekur më poshtë deri…

  Lexo më shumë

 • 17.11.2021

  FTESË PËR PJESËMARRJE: Trajnimi për përfaqësues të OShC dhe shkollave me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

     Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Dvv International – Zyra në Kosovë, organizon Trajnimin për përfaqësues të OShC-ve me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut që do të mbahet nga data 09-12 dhjetor 2021. Qëllimi i këtij projekti është të rrisë…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me produkte ushqimore

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me produkte ushqimore  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë së bashku me specifikacionet LOT1 dhe LOT2  në  vegëzat më poshtë:  Kërkesë për ofertë LOT1 LOT2 Ofertat…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me material për zyrë dhe material shkollor

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:   Furnizim me material shkollor dhe për zyrë  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë  Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me materiale sanitare

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i Tretë fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me materiale sanitare Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më…

  Lexo më shumë

 • 07.10.2021

  Emërimi i drejtorit ekzekutiv të ri të Qendrës për Arsim e Kosovës (KEC)

  Më 6 tetor 2021, u mbajt mbledhja e rregullt e Bordit Drejtues të KEC, në të cilën bordi emëroi z. Petrit Tahiri në pozitën e drejtorit ekzekutiv të KEC. Petriti, paraprakisht, për gjashtë muaj ishte ushtrues detyre i drejtorit ekzekutiv. Petritit i urojmë shumë suksese në drejtimin e organizatës sonë!…

  Lexo më shumë

 • 30.08.2021

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E PESË SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN ARISE

  Për projektin ARISE ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)  është një Projekt rajonal 4 vjeçar që ka filluar të zbatohet në mars 2020 dhe që financohet nga Instrumenti për Mbështetjen Para Anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian. Qëllimi i përgjithshëm i projektit…

  Lexo më shumë

 • 02.07.2021

  LETËR FALËNDERIMI

  LETËR FALËNDERIMI |me rastin e përfundimit të vitit shkollor 2020-2021|   Të dashur nxënës, Të dashur mësimdhënës, Të dashur bashkëpunëtorë dhe partnerë, Viti shkollor 2020/21 solli shumë sfida për të gjithë ne. Ishte vit shkollor i jashtëzakonshëm, gjatë të cilit të gjithë u munduam të përshtatemi me rrethanat e reja…

  Lexo më shumë

 • 21.05.2021

  Thirrje për pjesëmarrje në Koalicionin Kombëtar në kuadër të projektit ARISE

  Për projektin ARISE: ARISE (Action for Reducing Inequalities in Education / Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim)  është një Projekt rajonal 4 vjeçar që ka filluar të zbatohet në mars 2020 dhe që financohet nga Instrumenti për Mbështetjen Para Anëtarësimit (IPA) të Bashkimit Evropian. Konzorciumi përbëhet nga 8 organizata…

  Lexo më shumë