Lajmet

 • pic

  11.09.2019

  Renovimi i klasës parapërgatitore në shkollën fillore “Lekë Dukagjini” në Prizren

  Të gjithë duhet të kenë një mundësi për të mësuar në një mjedis pozitiv, të shijojnë procesin e të mësuarit dhe të ndjehen të qetë dhe të kënaqur brenda tij” (Barry Saide, Drejtor shkolle në “Roosevelt School”). Në kuadër të projektit “Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor” që…

  Lexo më shumë

 • 3

  04.09.2019

  Vizita e studentëve dhe profesorëve nga Universiteti i Cyrihut për përgatitjen e mësuesve PHZH (Pädagogische Hochschule), në Qendrën për Arsim të Kosovës

  Një grup i studentëve dhe profesorëve nga Universiteti i Cyrihut për përgatitjen e mësuesve PHZH (Pädagogische Hochschule) vizituan Qendrën për Arsim të Kosovës. Gjatë vizitës në KEC studentët paten mundësinë të marrin informacione mbi sistemin e arsimit në Kosovë dhe u njoftuan me punën dhe të arriturat e KEC, sidomos…

  Lexo më shumë

 • IMG_5642

  22.08.2019

  Shkolla verore 3-ditëshe për mësimdhënës të gjimnazeve partnere

  Në kuadër të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”-ASSET, po mbahet shkolla verore 3-ditëshe për mësimdhënës të gjimnazeve partnere. Synimi i kësaj shkolle është që mësimdhënësit e fushave të ndryshme të zbatojnë përdorimin e pajisjeve të teknologjisë arsimore në mësimdhënie dhe në projekte shkollore. Përmes punëtorive të shkurtra, pjesëmarrësit…

  Lexo më shumë

 • 22.08.2019

  Kërkesë për ofertë

  Programi (After School Support for Teens ASSET) Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt është një projekt në përkrahje të arsimit kosovar i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe financuar nga USAID.   KEC fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Orendi për shkolla  …

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • unnamed

  Pensionimi i Parakohshëm për shkaqe shëndetësore- Rasti i Mësimdhënësve

  Shkarko

  Shqip
 • Screenshot 2018-11-12 15.25.03

  Gjendja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

  Shkarko

  Shqip English Srpski

Shih të gjitha publikimet