Lajmet

 • 20160713_104105

  14.07.2016

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit RAE

  Trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian për qendrat mësimore në Gurrakoc dhe Serbobran të Komunës së Istogut është duke ndodhur. Ky trajnim po organizohet në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” dhe do të zgjas nga data 12-15 korrik 2016.…

  Lexo më shumë

 • DSC_0918

  01.07.2016

  Trajnimi dyditor i drejtorëve dhe mësimdhënësve kuadër të projektit “Më mëso mua”

  Po mbahet trajnimi dy-ditor i drejtorëve dhe mësimdhënësve në Prishtinë në kuadër të projektit “Më mëso mua”. I njëjti trajnim u mbajt në Gjakovë për drejtorët dhe mësimdhënësit e 6 shkollave nga Peja, Istogu, Gjakova, Malisheva dhe Rahoveci. Ky projekt ka për qëllim aftësimin e mësimdhënësve për të mbeshtetur zbatimin…

  Lexo më shumë

 • DSC_0844

  24.06.2016

  Konferenca përmbyllëse “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkollë”

  Konferenca “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkollë” që organizohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) me mbështetjen e Unicef Kosovo Programme dhe Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila ka për qëllim prezantimin e rezultateve të projektit dy vjeçarë dhe rekomandimeve për hapat e mëtutjeshëm në këtë…

  Lexo më shumë

 • 20160621_115320

  22.06.2016

  Trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2″

  Trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” që do të zgjasë nga data 21 – 25 qershor 2016. Trajnimi është duke ndodhur në pesë grupe paralelisht. Dy grupe janë duke u mbajtur në Obiliq ndërsa tri grupe tjera janë…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

Shih të gjitha publikimet