Lajmet

 • 1

  21.09.2018

  Prezantimi i studimit- “Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”.

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “ Kosovo Education and Employment Network - KEEN” prezantoi sot studimin “Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë – Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”. Studimi analizon rezultatet e…

  Lexo më shumë

 • VACANCY ANNOUNCEMENT

  17.09.2018

  Shpërndarja e pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

  Përfundoi procesi i shpërndarjes së pakove shkollore për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Shpërndarja është bërë në kuadër të projektit “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2 - Arsim për Integrim” (EU SIMRAES 2) i cili është i financuar…

  Lexo më shumë

 • JOB VACANCY

  13.09.2018

  Request for Quotation

  We invite potential companies to submit their Quotations for:                                                                        LOT 1: It Equipment                              LOT 2:  CNC Router & Laser Cutter/Engraver                                                                     LOT 3: 3D Printer Interested bidders may obtain the Request for Quotation (RFQ) here:  RFQ_IT Equipment RFQ_CNC Router& LaserCutterEngraver RFQ_3D Printer   Quotations must be delivered…

  Lexo më shumë

 • 41269141_1072784979554421_8412922922259185664_n

  07.09.2018

  Ditën Ndërkombëtare e Shkrim-Leximit

  Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shkrim-Leximit, Qendra për Arsim e Kosovë- KEC organizoi aktivitete me fëmijët e SOS Fshatit duke nxjerr kështu në pah rëndësinë e të lexuarit dhe njëkohësisht dhuroi një numër të konsiderueshëm të librave për fëmijë të moshave të ndryshme. Dita Ndërkombëtare për avancim të shkrim-leximit…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

Shih të gjitha publikimet