Lajmet

 • foto1

  17.10.2016

  Filloi trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2

  Gjatë këtij vikendi filloi trajnimi bazik 5 ditor “Hap pas Hapi” për tutorë dhe fasilitatorë, në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2”. Pjesa tjetër e trajnimit do të mbahet me datat 22-23 tetor 2016. Metodologjia “Hap pas Hapi” me fëmijën/nxënësin në qendër, ka për synim që gjeneratat e reja të…

  Lexo më shumë

 • dsc_0235

  23.09.2016

  Ministri i Arsimit viziton njërën nga shkollat përfituese të projektit “School Me”

  Në shkollën “Model” në Prishtinë, u prit Ministri i Arsimit Z.Arsim Bajrami bashkë me përfaqësues të tjerë të Ministrisë, si dhe Drejtoresha e Arsimit nga komuna e Prishtinës Znj.Arbërije Nagavci. Qëllimi i kësaj vizite ishte demonstrimi i orës mësimore përmes platformës digjitale “SchoolMe”, projekt ky i cili implementohet nga Qendra…

  Lexo më shumë

 • dsc_0162

  20.09.2016

  PUNËTORIA PËR RISHIKIMIN E DRAFT-STRATEGJISË PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË SHOQËRINË KOSOVARE 2017-2021

  Po mbahet punëtoria një ditore për shqyrtimin e draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare 2017-2021”, e organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me projektin e financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe…

  Lexo më shumë

 • dsc_0147

  15.09.2016

  Mysafirët nga Franca njihen me sistemin e arsimit në Kosovë

  Një grup intelektualësh francezë të organizuar në think-tankun “Habiter le meme monde” vizituan sot Qendrën për Arsim të Kosovës për t’u njohur më mirë me sfidat e sistemit të arsimit në Kosovë. Grupi funksionon prej 23 vitesh dhe përbëhet nga rreth 40 intelektualë francezë të profileve të ndryshme.

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Screenshot 2016-06-09 14.50

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e TEKNOLOGJISË

  Shkarko

  Shqip Srpski Turkce
 • Screenshot 2016-06-09 14.40

  Zhvillimi i Shkathtësive të Shekullit 21 në lëndën e GJUHËS ANGLEZE

  Shkarko

  Shqip Srpski Turkce

Shih të gjitha publikimet