Lajmet

 • Screenshot 2018-05-15 14.48.17

  15.05.2018

  ASSET

  Kërkesë për ofertë: Marrje me Qira të veturës Programi ASSET “After School Support for Teens” (Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt) është program i financuar nga USAID-i dhe zbatuar nga Qendra për Asrim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. KEC fton kompanitë e interesuara…

  Lexo më shumë

 • VACANCY ANNOUNCEMENT (8)

  11.05.2018

  THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME NGA SHKOLLAT PROFESIONALE DHE QENDRAT PËR AFTËSIM PROFESIONAL NË KOSOVË  

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të projektit “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” të financuar nga Bashkimi Evropian fton të gjitha shkollat profesionale dhe qendrat për aftësim profesional (QAP) në Kosovë të aplikojnë me projekt propozimet e tyre të cilat kanë për qëllim krijimin…

  Lexo më shumë

 • IMG_3887

  06.02.2018

  Tryeza e Diskutimit “Adresimi i dhunës përmes internetit në shkolla”, në kuadër të Javës për Internet të Sigurt

  Sot u mbajt Tryeza e Diskutimit me temën: “Adresimi i dhunës përmes internetit në shkolla”, në kuadër të Javës për Internet të Sigurt me moton: "Krijo, lidhu dhe trego respekt: Një internet më i mirë fillon me ty" që po shënohet nga 02-09 shkurt 2018, në kuadër të Ditës së…

  Lexo më shumë

 • Gëzuar Festat e Fundvitit!!!!!!!!!!!!!

  29.12.2017

  NJOFTIM

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ju uron Vitin e Ri 2018! Ju njoftojmë se zyra jonë do të jetë e mbyllur deri me datën 09.01.2018 Qoftë ky një vit i mbarë për të gjithë. Gëzuar!

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

Shih të gjitha publikimet