Lajmet

 • fef

  07.02.2023

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN AADA

  Për projektin AADA AADA (Action Against Discrimination for All / Veprimi kundër diskriminimit për të gjithë)  është projekt trevjeçar që ka filluar zbatimin nga 1 shkurt 2023, i financuar nga Zyra e Bashkimit  Evropian në Kosovë dhe zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës(KEC) në partneritet me IPKO Foundation. Qëllimi…

  Lexo më shumë

 • logo2222

  07.02.2023

  THIRRJE PËR APLIKIM: MOBILITET AFATSHKURTËR NË GREQI

  Mobilitet afatshkurtër në Greqi  7 maj – 3 qershor 2023 Thirrje për aplikim Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me MeOut Group dhe me përkrahjen e Komisionit Evropian organizon raundin e katërt të mobilitetit afatshkurtër përmes projektit “ Të lidhur përmes mobilitetit/Connected through Mobility” (EAC-2020-0865) për nxënësit…

  Lexo më shumë

 • Capture

  01.08.2022

  Shkolla verore: Dokukids 2022

  Gjatë shkollës verore të organizuar nga projekti KIST prej 25-29 korrik 2022 në ITP Prizren, fëmijët e klasave VII-IX patën mundësi që të mësojnë më shumë rreth dezinformimit, keqinformimit dhe dukurive tjera negative me të cilat përballen nxënësit e kësaj moshe. Rreth këtyre temave, nxënësit të shoqëruar nga mësimdhënësit kanë…

  Lexo më shumë

 • 291271130_2172841336215441_7185493088365965872_n

  05.07.2022

  Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit në mes të Universitetit të IOWA dhe KEC

  Sot në ambientet e KEC, në një ceremoni rasti, u nënshkrua Marrëveshja e Mirëkuptimit në mes Universitetit të IOWA-s dhe Qendra për Arsim e Kosovës. Përmes kësaj Marrëveshje u formalizua bashkëpunimi në zbatimin dhe përkrahjen e projekteve në fushën e arsimit të lartë në Kosovë. Të pranishëm në këtë takim…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture 12

  Dokument politikash për adresimin e pabarazive në arsim në komunën e Kamenicës

  Shkarko

  Shqip English
 • Capture

  Shëndeti mendor në shkolla: Një dokument politikash

  Shkarko

  Shqip English

Shih të gjitha publikimet