Lajmet

 • JOB VACANCY (4)

  11.07.2018

  Request for proposal

  Kosova Education Centre (KEC), a national NGO, in partnership with FHI 360 and Crimson Capital Corp. is managing the “After School Support for Teens” Program (ASSET) funded by USAID. KEC is inviting potential companies to submit their Proposals for: Technology kits Interested bidders may obtain the Request for Proposal (RFP)…

  Lexo më shumë

 • Screenshot 2018-07-02 08.57.48

  02.07.2018

  Shpallje-Shërbime të dizajnit dhe printimit

    Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë këtu.   Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 16 korrik, 2018 në ora 15:00 Qendra për Arsim e Kosovës Kompleksi i shkollës “Milleniumi i tretë” Rr. Isa Kastrati p.n. 10 000 Prishtinë, Kosovë

  Lexo më shumë

 • Screenshot 2018-07-02 08.51.22

  02.07.2018

  Shpallje-Shërbime të përkthimit

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të përkthimit Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë Këtu. Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 16 korrik, 2018 në ora 15:00  

  Lexo më shumë

 • DSC_0985

  28.06.2018

  Konferenca “Mësimdhënia digjitale – Perspektiva e së ardhmes”

  Sot, u mbajt Konferenca “Mësimdhënia digjitale – Perspektiva e së ardhmes” në kuadër të projektit “Më mëso mua” (School Me). Qendra për Arsim e Kosovës-KEC në bashkëpunim me partnerë për 2 vite ka pilotuar zbatimin e projektit “Më mëso mua” në 23 shkolla në mbarë Kosovën. Arritjet në zbatimin e…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

Shih të gjitha publikimet