Lajmet

 • 12.02.2021

  KËRKESË PËR OFERTË

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë dhe individët e interesuar të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të integrimit të materialeve, të dhënave dhe mirëmbajtjes së platformës online për projektin “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës (TACA)”  Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit…

  Lexo më shumë

 • 11.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje  Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz:  Kërkesë për ofertë Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë

 • 09.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të përkthimit Të interesuarit mund të shkarkojnë Dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 23…

  Lexo më shumë

 • 09.12.2020

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të dizajnit dhe shtypit Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz: Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture_TACA

  Udhëzues: Shndërrimi i shkollave në mjedise miqësore dhe jo abuzuese për fëmijët

  Shkarko

  Shqip
 • Politike rekomanduese_

  Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

  Shkarko

  Shqip

Shih të gjitha publikimet