Lajmet

 • makerspace

  28.10.2019

  Përurimi i hapësirave krijuese në Viti dhe Ferizaj

  Gjatë muajit tetor 2019, Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” ka organizuar ceremonitë e përurimit të hapësirave krijuese në gjimnazet: “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj dhe “Kuvendi i Lezhës” në Viti. Nxënësit kanë mirëpritur zyrtarët e USAID-it, komunave dhe Programit, me ç’rast nxënësit kanë demonstruar përdorimin e pajisjeve të…

  Lexo më shumë

 • 11.10.2019

  Kërkesë për ofertë

  Kërkesë për ofertë  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Lot 1. Furnizim me naftë per ngrohje Lot 2. Furnizim me nafte per vetura   Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më 23 tetor, 2019 në…

  Lexo më shumë

 • 1

  26.09.2019

  Rezultatet e projektit, “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”

  Rezultatet e projektit, “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, projekt i financuar nga BE-ja dhe i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës –KEC në partneritet me forum ZFD, u prezantuan sot me organizimin e Konferencës Rajonale e cila u mbajt ne hotel “Sirius”, në Prishtinë. Konferenca mblodhi…

  Lexo më shumë

 • pic

  11.09.2019

  Renovimi i klasës parapërgatitore në shkollën fillore “Lekë Dukagjini” në Prizren

  Të gjithë duhet të kenë një mundësi për të mësuar në një mjedis pozitiv, të shijojnë procesin e të mësuarit dhe të ndjehen të qetë dhe të kënaqur brenda tij” (Barry Saide, Drejtor shkolle në “Roosevelt School”). Në kuadër të projektit “Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor” që…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • policy

  Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • research

  Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • unnamed

  Pensionimi i Parakohshëm për shkaqe shëndetësore- Rasti i Mësimdhënësve

  Shkarko

  Shqip
 • Screenshot 2018-11-12 15.25.03

  Gjendja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

  Shkarko

  Shqip English Srpski

Shih të gjitha publikimet