Lajmet

 • Capture final

  16.11.2022

  Thirrje për aplikim: Mobilitet afatshkurtër në Hungari

  Mobilitet afatshkurtër nga Kosova në Hungari  7 janar – 3 shkurt 2023 Thirrje për aplikim Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me MeOut Group dhe me përkrahjen e Komisionit Evropian organizon raundin e tretë të mobilitetit afatshkurtër përmes projektit “ Të lidhur përmes mobilitetit/Connected through Mobility” (EAC-2020-0865)…

  Lexo më shumë

 • Capture 5

  15.11.2022

  FTESË PËR PJESËMARRJE: Trajnim për përfaqësues të OShC-ve dhe shkollave me tematikën “Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut”

  Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Dvv International – Zyra në Kosovë, organizon trajnimin për përfaqësues të OShC-ve me tematikën “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut” që do të mbahet prej 08-11 dhjetor 2022. Qëllimi i këtij projekti është të rrisë kapacitet e…

  Lexo më shumë

 • Capture 11

  27.10.2022

  Kërkesë për ofertë: Përgatitja e dy videove për projekte të Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

  Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë të paraqesin ofertat e tyre për: Video prezantime për projektet: “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës(TACA)” dhe “Zhvillimi Inovativ për Avancimin e Arsimit (IDEA 2022)”   Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë…

  Lexo më shumë

 • 13.09.2022

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: Furnizim me naftë për ngrohje-LOT1  Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz: LOT1-Naftë për ngrohje Furnizim me naftë për vetura-LOT2  Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture 12

  Dokument politikash për adresimin e pabarazive në arsim në komunën e Kamenicës

  Shkarko

  Shqip English
 • Capture

  Shëndeti mendor në shkolla: Një dokument politikash

  Shkarko

  Shqip English

Shih të gjitha publikimet